جهت ورود به مرکز به همراه داشتن کارت دانشجویی الزامیست امور اجرای کلاسهای علوم و فنون قزوین

امور اجرای کلاسهای علوم و فنون قزوین
 
نحوه برگزاری کلاسها
دانشجویان فارغ التحصیل جهت تسویه حساب فقط روزهای سه شنبه مراجعه نمایند
  
آخرین مهلت تحویل کارآموزی/کارورزی/پروژه/کاردرمحیط استاد ساروخانی روز چهارشنبه مورخ ۲۹/۰۵/۹۳ ساعت ۱۸-۱۵ میباشد.
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه بیست و سوم مرداد 1393 توسط مهاجر -میرزایی
: