جهت ورود به مرکز به همراه داشتن کارت دانشجویی الزامیست امور اجرای کلاسهای علوم و فنون قزوین

امور اجرای کلاسهای علوم و فنون قزوین
 
نحوه برگزاری کلاسها
دانشجویان فارغ التحصیل جهت تسویه حساب فقط روزهای سه شنبه مراجعه نمایند
  

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم

کلیه کلاسها روز یکشنبه مورخه 1393/08/11 و چهارشنبه و بعد از آن

برگزار می گردد

در صورت عدم حضور در سر کلاس درس ، درس مربوطه حذف آموزشی خواهد شد


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ جمعه نهم آبان 1393 توسط مهاجر -میرزایی

کلاسهای برق کاربردی وکارگاه/مدارمنطقی/آز اندازه گیری الکتریکی  به شرح ذیل برگزارمی گردد

1)برق کاربردی درتاسیسات :استاد غلامی روز های پنجشنبه ساعت 30/16-30/14

2)کارگاه برق کاربردی درتاسیسات :استاد غلامی روز های پنجشنبه ساعت 30/16-30/14

3)مدارمنطقی :استاد قاسمی روزهای جمعه ساعت 18-30/16

4)آز اندازه گیری الکتریکی : استاد مهرآذر روزهای سه شنبه ساعت 16-14


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ جمعه نهم آبان 1393 توسط مهاجر -میرزایی
کلیه کلاسهای استاد آقاسیان و استاد پورطاهری روز جمعه مورخ ۱۶/۰۸/۹۳ برگزارنمی گردد.
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ جمعه نهم آبان 1393 توسط مهاجر -میرزایی
کلاس درس پژوهش عملیاتی ۲ استاد توسلیان روز جمعه مورخ ۰۹/۰۸/۹۳ برگزارنمی گردد.
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ جمعه نهم آبان 1393 توسط مهاجر -میرزایی
امتحانات میان ترم استاد تقی خانی به شرح ذیل برگزارمی گردد ۱) حسابداری بهای تمام شده (۱): روز دوشنبه مورخ۲۶/۰۸/۹۳ ساعت ۱۲-۸  ۲)حسابرسی مالی: روز پنجشنبه مورخ ۲۹/۰۸/۹۳ ساعت ۱۲-۸
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه هشتم آبان 1393 توسط مهاجر -میرزایی

کلاسهای استاد بیات به شرح ذیل برگزارمی گردد

1)اصول سرپرستی کارگاه : روزهای یکشنبه مورخ 11/08/93      18/08/93      25/08/93   ساعت 30/18-30/14

2)زبان تخصصی :روز جمعه مورخ 16/08/93 ساعت 12-8

3)هندسه : روز جمعه مورخ 16/08/93 ساعت 14-12

4)تاریخ معماری : روز جمعه مورخ 16/08/93 ساعت 16-14

5)آشنایی با مقررات ملی ساختمان : روز جمعه مورخ 16/08/93 ساعت 18-16


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه هفتم آبان 1393 توسط مهاجر -میرزایی
کلاس درس روانشناسی کار استاد صراف روز پنجشنبه مورخ ۱۵/۰۸/۹۳ برگزارنمی گردد.
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه هفتم آبان 1393 توسط مهاجر -میرزایی
کلاس درس بازرسی وکنترل کیفی مواد ساعت ۱۰-۸ و درس آزمایشگاه روشهای غیرمخرب ساعت ۳۰/۱۲-۱۰ استاد ملک محمدی روز جمعه مورخ ۰۹/۰۹/۹۳ برگزارنمی گردد.
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه هفتم آبان 1393 توسط مهاجر -میرزایی

کلاسهای استاد مظاهری به شرح ذیل برگزارمی گردد

1)الکترونیک عمومی(درپرینت انتخاب واحد استاد بخشنده درج شده): روزهای سه شنبه مورخ 11/09/93 و 18/09/93 و 25/09/93 ساعت 13-11

2)اندازه گیری الکتریکی(درپرینت انتخاب واحد استاد آقامحمدی درج شده):روزهای سه شنبه ساعت 30/18-17

3)مدارهای الکتریکی(درپرینت انتخاب واحد استاد آقامحمدی درج شده):روزهای سه شنبه مورخ 09/10/93    16/10/93    23/10/93 ساعت 13-11


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه هفتم آبان 1393 توسط مهاجر -میرزایی
کلیه کلاسهای استاد نجفی زادگان روز پنجشنبه مورخ ۰۸/۰۸/۹۳ برگزارنمی گردد.
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه هفتم آبان 1393 توسط مهاجر -میرزایی
کلیه کلاسهای استاد ضمامی املشی روزهای پنجشنبه و جمعه مورخ       ۰۸/۰۸/۹۳  و ۰۹/۰۸/۹۳ برگزارنمی گردد.
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه هفتم آبان 1393 توسط مهاجر -میرزایی
کلاس درس برنامه ریزی توسعه استاد همتی روز جمعه مورخ ۰۹/۰۸/۹۳ برگزارنمی گردد.
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه هفتم آبان 1393 توسط مهاجر -میرزایی
کلیه کلاسهای استاد یوسفی رامندی روز پنجشنبه مورخ ۰۸/۰۸/۹۳ برگزارنمی گردد.
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه هفتم آبان 1393 توسط مهاجر -میرزایی

کلاسهای استاد حسن دوست به شرح ذیل برگزار می گردد

1) بازار پول وسرمایه : روزهای جمعه ساعت   19-17       17-14

2) مدیریت مالی(کاردانی کلیه گروهها) : روزهای  چهارشنبه  ساعت  18-15

3)مدیریت مالی پیشرفته: روزهای سه شنبه ساعت 18-15


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه ششم آبان 1393 توسط مهاجر -میرزایی
کلیه کلاسهای استاد خلیلی قیداری روز جمعه مورخ ۰۹/۰۸/۹۳ برگزارنمی گردد.
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه ششم آبان 1393 توسط مهاجر -میرزایی
کلیه کلاسهای استاد حشمتی

روز سه شنبه مورخه 93/08/06 برگزار نمی گردد


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه ششم آبان 1393 توسط مهاجر -میرزایی
کلیه کلاسهای استاد سعید رحمانی روز یکشنبه مورخ ۰۴/۰۸/۹۳ برگزارنمی گردد.
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه چهارم آبان 1393 توسط مهاجر -میرزایی
کلاس درس تمرینهای معماری (رشته معماری) روزهای دوشنبه ساعت     ۱۳-۸ با استاد شیرمحمدی برگزارمی گردد.
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه چهارم آبان 1393 توسط مهاجر -میرزایی
کلیه کلاسهای استاد عبدالهی روز جمعه مورخ ۰۲/۰۸/۹۳ برگزار می گردد.
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه یکم آبان 1393 توسط مهاجر -میرزایی
کلیه کلاسهای استاد کشوری روز پنجشنبه مورخ ۰۱/۰۸/۹۳ برگزارنمی گردد.
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه یکم آبان 1393 توسط مهاجر -میرزایی
کلاس درس ایمنی وبهداشت محیط کار استاد ترکاشوند روز چهارشنبه مورخ ۰۷/۰۸/۹۳ برگزارنمی گردد جبرانی درس مربوطه روز یکشنبه مورخ           ۱۱/۰۸/۹۳ ساعت ۱۴-۱۰ میباشد.
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه سی ام مهر 1393 توسط مهاجر -میرزایی
کلیه کلاسهای استاد عبدالهی روز چهارشنبه مورخ ۳۰/۰۷/۹۳ برگزارنمی گردد.
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه سی ام مهر 1393 توسط مهاجر -میرزایی
کلیه کلاسهای استاد آقابیگی روز چهارشنبه  و پنجشنبه مورخ ۳۰/۰۷/۹۳  و ۰۱/۰۸/۹۳ برگزارنمی گردد.
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه سی ام مهر 1393 توسط مهاجر -میرزایی
کلاس درس ریاضی علم کامپیوتر استاد کشتکار روز چهارشنبه مورخ          ۳۰/۰۷/۹۳ برگزارنمی گردد.
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه سی ام مهر 1393 توسط مهاجر -میرزایی
کلیه کلاسهای استاد مرادی جوشکاری پیشرفته/کارگاه بازرسی مخازن روز پنجشنبه مورخ ۰۱/۰۸/۹۳ برگزارنمی گردد.
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه بیست و نهم مهر 1393 توسط مهاجر -میرزایی
کلیه کلاسهای تربیت بدنی و ورزش(۱) روزهای پنجشنبه وجمعه مورخ       ۰۱/۰۸/۹۳        ۰۲/۰۸/۹۳ برگزارنمی گردد.
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه بیست و نهم مهر 1393 توسط مهاجر -میرزایی
کلاس درس کارگاه کامپیوتر استاد گرجی روز سه شنبه مورخ ۲۹/۰۷/۹۳ ساعت ۱۶-۱۴ برگزارنمی گردد.
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه بیست و نهم مهر 1393 توسط مهاجر -میرزایی
کلیه کلاسهای استاد آقاسیان روز سه شنبه

مورخه 1393/07/29 برگزار نمی گردد


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه بیست و نهم مهر 1393 توسط مهاجر -میرزایی
کلاس درس آشنایی با ضوابط و مقررات ساخت وساز شهری استاد جعفری روز دوشنبه مورخ ۲۸/۰۷/۹۳ برگزارنمی گردد.
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیست و هفتم مهر 1393 توسط مهاجر -میرزایی
کلیه کلاسهای استاد فقیهی واستاد گنجی روز چهارشنبه مورخ ۳۰/۰۷/۹۳ برگزارنمی گردد.
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیست و هفتم مهر 1393 توسط مهاجر -میرزایی
: