جهت ورود به مرکز به همراه داشتن کارت دانشجویی الزامیست امور اجرای کلاسهای علوم و فنون قزوین


امور اجرای کلاسهای علوم و فنون قزوین
 

به اطلاعیه های روی برد آموزشی و امتحانات توجه ویژه داشته باشید

نحوه برگزاری کلاسها

رعایت و دقت به اطلاعیه های زیر الزامیست

به بخشنامه ها و اطلاعیه های درج شده بر روی برد آموزش مرکز توجه نمائید 

قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی ورودی سال 92 و بعد از آن

دانشجویانی که مدرک کاردانی آنها با کارشناسی غیر مرتبط می باشد

ملزم به گذراندن دروس جبرانی( سه درس ) 

تا زمان فارغ التحصیلی می باشند

دانشجویانی که درس جمعیت و تنظیم خانواده را در دوران کاردانی نگذرانده اند

می بایست تا زمان فارغ التحصیلی نسبت به گذراندن درس دانش خانواده و جمعیت اقدام نمایند

-------------------------------

دانشجویان می بایست با مدیر گروه رشته مربوطه هماهنگی لازم

جهت ارائه دروس جبرانی درج شده بر روی برد آموزشی مرکز

را قبل از شروع انتخاب واحد هر ترم را داشته باشند

--------------------------------

خیلی مهم: ورودی های قبل از سال 92 دروس جبرانی تا سقف هشت واحد

---------------------

اخذ همزمان دو درس کارورزی 1 و کارورزی 2

طبق بخشنامه دانشگاه جامع بطور همزمان در یک نیمسال ممنوع می باشد

----------------------------

کلیه دانشجویان ملزم به رعایت پیشنیازی دروس می باشنددر غیراینصورت عواقب ناشی از آن بر عهده شخص دانشجو می باشد

---------------------------

کلیه دانشجویان در زمان انتخاب واحد می بایست

طبق چارت  ممهور شده به مهر مرکز، که در انتشارات مرکز موجود می باشد اقدام نمایند

و فقط از دروس ترمی که در آن هستند انتخاب واحد نمایند

رعایت انتخاب ( دروس عمومی و مهارت مشترک )در هر نیمسال  ایراد ندارد

---------------------------------

دانشجویان ورودی جدید مجاز به حذف و اضافه در نیمسال اول نمی باشند

 


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ جمعه بیست و دوم اسفند ۱۳۹۳ توسط مهاجر -میرزایی
دانشجویانی که درس کاربینی با استاد سیدرضایی و استاد رحمنی دارند میبایست روز جمعه مورخ 94/02/04 ساعت 10 به استاد مربوطه مراجعه نمایند.


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه سی ام فروردین ۱۳۹۴ توسط مهاجر -میرزایی
جبرانی کلاسهای استاد حاجی بابایی روز دوشنبه مورخ 94/02/07 به شرح ذیل برگزار می گردد. 1)گروه 14-12 جمعه: ساعت 16-14/30   2)گروه 16/30-14/30 جمعه : ساعت 17/30-16  3)گروه 18/30-16/30 جمعه : ساعت 19-17/30


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه سی ام فروردین ۱۳۹۴ توسط مهاجر -میرزایی
جبرانی کلاسهای استاد شمس الدین روز جمعه مورخ 94/02/04 به شرح ذیل میباشد. 1)جوشکاری تحت محافظ : ساعت 18/45-17   2)تکنولوژی جوشکاری فلزات آهنی: ساعت 20/30-18/45


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ جمعه بیست و هشتم فروردین ۱۳۹۴ توسط مهاجر -میرزایی
جبرانی درس بانکداری وبیمه استاد جهانگیری روز سه شنبه مورخ 94/02/01 ساعت 17-15 برگزارمی گردد.


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۴ توسط مهاجر -میرزایی
جبرانی کلاسهای استاد جوادی روز یکشنبه مورخ 94/01/30  به شرح ذیل میباشد. 1)برنامه نویسی سیستم های عامل همراه:ساعت 16-12    12-8   2)نرم افزارهای کاربردی شبکه: ساعت 19-16


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه بیست و ششم فروردین ۱۳۹۴ توسط مهاجر -میرزایی
کلیه کلاسهای استاد حسینی فاطمی و استاد طاهرخانی روز پنجشنبه مورخ 93/01/27 و کلاسهای دکتر رضایی روز جمعه مورخ 93/01/28 برگزارنمی گردد.


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه بیست و ششم فروردین ۱۳۹۴ توسط مهاجر -میرزایی
جبرانی کلاسهای استاد جعفریان روز دوشنبه مورخ 94/01/31 به شرح ذیل برگزارمی گردد.1)کاربینی(بازدیداز شرکت رامک خودرو) ساعت 12-9/30  2)زبان تخصصی کارشناسی : ساعت 16-12  3)دینامیک وارتعاشات : ساعت 20-16


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه بیست و ششم فروردین ۱۳۹۴ توسط مهاجر -میرزایی
جبرانی درس نفوذگری شبکه استاد کریمی روز دوشنبه مورخ 94/01/31 ساعت 16 برگزارمی گردد.


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه بیست و ششم فروردین ۱۳۹۴ توسط مهاجر -میرزایی
کلیه کلاسهای استاد باقری سبزواری روز جمعه مورخ 94/01/28 برگزارنمی گردد.


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه بیست و ششم فروردین ۱۳۹۴ توسط مهاجر -میرزایی
کلیه کلاسهای استاد صفایی روز جمعه مورخ 94/01/28 برگزارنمی گردد.


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۹۴ توسط مهاجر -میرزایی
کلاس درس متروبرآورد استاد حسینی روز جمعه مورخ 94/01/28 ساعت 19-15 برگزارمی گردد.


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۹۴ توسط مهاجر -میرزایی
                                                     قابل توجه دانشجویان مرکز 

آخرین مهلت ثبت دروس کارورزی/کارآموزی و پروژه تا روز جمعه مورخ 94/01/28 ساعت 12 میباشد درغیراین صورت نمره دروس مربوطه صفر تلقی می گردد


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه بیست و چهارم فروردین ۱۳۹۴ توسط مهاجر -میرزایی
جبرانی کلاسهای استاد نجفی زادگان به شرح ذیل میباشد 1)سیستم های بلادرنگ : روز جمعه مورخ 94/01/28 ساعت 9/30-8   2)ابزاردقیق پیشرفته: روز جمعه مورخ 94/02/11 ساعت 9/30-8  3)کنترل درابزاردقیق: روز جمعه مورخ 94/02/04 ساعت 9/30-8


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ جمعه بیست و یکم فروردین ۱۳۹۴ توسط مهاجر -میرزایی
دانشجویانی که درس کاربینی را با استاد رحمنی اخذ نموده اند میبایست روز جمعه مورخ 94/01/28 ساعت 17/30-16/30 به استاد مربوطه مراجعه نمایند.


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ جمعه بیست و یکم فروردین ۱۳۹۴ توسط مهاجر -میرزایی
جبرانی کلاسهای استاد جهانگیری به شرح ذیل میباشد.1)مدیریت بانکداری وبیمه : روز یکشنبه مورخ 94/01/23 ساعت 17-15   2)بازار پول : روز یکشنبه مورخ 94/01/30  ساعت 17-15


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ جمعه بیست و یکم فروردین ۱۳۹۴ توسط مهاجر -میرزایی
دانشجویانی که درس هیدرولیک با استاد تسلیمی دارند میبایست روز جمعه مورخ 94/01/28 به استاد مربوطه مراجعه نمایند.


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ جمعه بیست و یکم فروردین ۱۳۹۴ توسط مهاجر -میرزایی
جبرانی کلاسهای استاد مدرسی روز جمعه مورخ 94/02/04 طبق ساعات کلاسی روز پنجشنبه برگزارمی گردد.


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ جمعه بیست و یکم فروردین ۱۳۹۴ توسط مهاجر -میرزایی
جبرانی کلاسهای استاد مظاهری تهرانی به شرح ذیل برگزارمی گردد. 1)کنترل خطی: روزیکشنبه مورخ  94/02/06 ساعت 18-14  2)آزمایشگاه کنترل خطی : یکشنبه مورخ 94/02/13 ساعت 18-14  3) کنترل مدرن : روز یکشنبه مورخ 94/02/20 ساعت 20-14  4)مهندسی نرم افزار : روز یکشنبه مورخ 94/02/27 ساعت 20-14


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ جمعه بیست و یکم فروردین ۱۳۹۴ توسط مهاجر -میرزایی
کلیه کلاسهای استاد جهانگیری روز پنجشنبه مورخ 94/01/20 برگزارنمی گردد.


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه بیستم فروردین ۱۳۹۴ توسط مهاجر -میرزایی
کلاس درس بازرسی خوردگی استاد ملک محمدی به جای روز سه شنبه ساعت 11-10 روزهای پنجشنبه ساعت 14-12 برگزارمی گردد.


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه بیستم فروردین ۱۳۹۴ توسط مهاجر -میرزایی
جبرانی درس ریاضی عمومی(گروه 18/30-16 چهارشنبه) استاد میرزاآقایی روز سه شنبه مورخ 94/01/25 ساعت 16/30-14 برگزارمی گردد.


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه بیستم فروردین ۱۳۹۴ توسط مهاجر -میرزایی
کلیه کلاسهای استاد مهری رجبی روز پنجشنبه مورخ 94/01/20  برگزارنمی گردد.


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه بیستم فروردین ۱۳۹۴ توسط مهاجر -میرزایی
جبرانی کلاسهای استاد تیموری روز سه شنبه مورخ 94/01/25 به شرح ذیل میباشد. 1)اصول فنون ومذاکره: ساعت 9/30-8   2) مبانی کنترل کیفیت: ساعت 12/30-11  3)کنترل پروژه: ساعت 11-9/30  درضمن جبرانی درس اصول فنون و مذاکره روز سه شنبه مورخ 94/02/01 ساعت 9/30-8 هم میباشد. 4) اصول سرپرستی : روز سه شنبه مورخ 94/02/01 ساعت 11-9/30   5)اصول برنامه ریزی و کنترل موجودی: روز سه شنبه مورخ 94/02/01 ساعت 12/30-11

 


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه نوزدهم فروردین ۱۳۹۴ توسط مهاجر -میرزایی
جبرانی درس زبان پیش دانشگاهی استاد پورنگ فر روز چهارشنبه مورخ 94/01/26 ساعت 14-12/30 درکلاس 110 برگزارمی گردد.


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه نوزدهم فروردین ۱۳۹۴ توسط مهاجر -میرزایی
کلاس درس حسابداری پیمانکاری استاد احمدی روز چهارشنبه مورخ 94/01/19 ساعت 19-16 برگزارنمی گردد.


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه نوزدهم فروردین ۱۳۹۴ توسط مهاجر -میرزایی
جبرانی درس ایمنی وبهداشت استاد ترکاشوند روز یکشنبه مورخ 94/01/30 ساعت 14-8 برگزارمی گردد(غیبت غیرموجه درجلسات جبرانی درنمره پایان ترم لحاظ می گردد)


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه نوزدهم فروردین ۱۳۹۴ توسط مهاجر -میرزایی
جبرانی درس تاریخ تحلیلی صدراسلام استاد نجفی روز سه شنبه مورخ 94/01/25 ساعت 14-12 برگزارمی گردد.


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه هجدهم فروردین ۱۳۹۴ توسط مهاجر -میرزایی
کلاس درس حسابداری مالیاتی وحسابرسی مالیاتی استاد جعفری روز چهارشنبه مورخ  94/01/19 برگزارنمی گردد.


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه هجدهم فروردین ۱۳۹۴ توسط مهاجر -میرزایی
کلاس درس آیین زندگی استاد درگاهی روز سه شنبه مورخ 94/01/18 برگزارنمی گردد.


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه هجدهم فروردین ۱۳۹۴ توسط مهاجر -میرزایی
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : روح اله مهاجر