جهت ورود به مرکز به همراه داشتن کارت دانشجویی الزامیست امور اجرای کلاسهای علوم و فنون قزوین

امور اجرای کلاسهای علوم و فنون قزوین
 
نحوه برگزاری کلاسها
دانشجویان فارغ التحصیل جهت تسویه حساب فقط روزهای سه شنبه مراجعه نمایند
  
کلاس درس امور مالی بین الملل استاد حسن دوست روز سه شنبه مورخ ۰۶/۰۸/۹۳ برگزارنمی گردد.
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ جمعه دوم آبان 1393 توسط مهاجر -میرزایی

کلاسهای استاد حسن دوست به شرح ذیل برگزار می گردد

1)بازار پول وسرمایه : روزهای جمعه ساعت   19-17       17-14

2)مدیریت مالی : روزهای  چهارشنبه  ساعت  18-15
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ جمعه دوم آبان 1393 توسط مهاجر -میرزایی
کلیه کلاسهای استاد عبدالهی روز جمعه مورخ ۰۲/۰۸/۹۳ برگزار می گردد.
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه یکم آبان 1393 توسط مهاجر -میرزایی
کلیه کلاسهای استاد کشوری روز پنجشنبه مورخ ۰۱/۰۸/۹۳ برگزارنمی گردد.
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه یکم آبان 1393 توسط مهاجر -میرزایی
کلاس درس ایمنی وبهداشت محیط کار استاد ترکاشوند روز چهارشنبه مورخ ۰۷/۰۸/۹۳ برگزارنمی گردد جبرانی درس مربوطه روز یکشنبه مورخ           ۱۱/۰۸/۹۳ ساعت ۱۴-۱۰ میباشد.
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه سی ام مهر 1393 توسط مهاجر -میرزایی
کلیه کلاسهای استاد عبدالهی روز چهارشنبه مورخ ۳۰/۰۷/۹۳ برگزارنمی گردد.
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه سی ام مهر 1393 توسط مهاجر -میرزایی
کلیه کلاسهای استاد آقابیگی روز چهارشنبه  و پنجشنبه مورخ ۳۰/۰۷/۹۳  و ۰۱/۰۸/۹۳ برگزارنمی گردد.
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه سی ام مهر 1393 توسط مهاجر -میرزایی
کلاس درس ریاضی علم کامپیوتر استاد کشتکار روز چهارشنبه مورخ          ۳۰/۰۷/۹۳ برگزارنمی گردد.
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه سی ام مهر 1393 توسط مهاجر -میرزایی
کلیه کلاسهای استاد مرادی جوشکاری پیشرفته/کارگاه بازرسی مخازن روز پنجشنبه مورخ ۰۱/۰۸/۹۳ برگزارنمی گردد.
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه بیست و نهم مهر 1393 توسط مهاجر -میرزایی
کلیه کلاسهای تربیت بدنی و ورزش(۱) روزهای پنجشنبه وجمعه مورخ       ۰۱/۰۸/۹۳        ۰۲/۰۸/۹۳ برگزارنمی گردد.
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه بیست و نهم مهر 1393 توسط مهاجر -میرزایی
کلاس درس کارگاه کامپیوتر استاد گرجی روز سه شنبه مورخ ۲۹/۰۷/۹۳ ساعت ۱۶-۱۴ برگزارنمی گردد.
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه بیست و نهم مهر 1393 توسط مهاجر -میرزایی
کلیه کلاسهای استاد آقاسیان روز سه شنبه

مورخه 1393/07/29 برگزار نمی گردد


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه بیست و نهم مهر 1393 توسط مهاجر -میرزایی
کلاس درس آشنایی با ضوابط و مقررات ساخت وساز شهری استاد جعفری روز دوشنبه مورخ ۲۸/۰۷/۹۳ برگزارنمی گردد.
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیست و هفتم مهر 1393 توسط مهاجر -میرزایی
کلیه کلاسهای استاد فقیهی واستاد گنجی روز چهارشنبه مورخ ۳۰/۰۷/۹۳ برگزارنمی گردد.
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیست و هفتم مهر 1393 توسط مهاجر -میرزایی
کلیه کلاسهای روز یکشنبه استاد شاطری به روز دوشنبه همان ساعات انتقال یافت.۱)مهارتهای مسئله یابی وتصمیم گیری  روز دوشنبه ساعت ۱۰-۸   ۲)اصول وفنون مذاکره روز دوشنبه ساعت ۱۲-۱۰  ۳)کنترل پروژه روز دوشنبه ساعت ۱۴-۱۲
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ جمعه بیست و پنجم مهر 1393 توسط مهاجر -میرزایی
کلاس درس اندیشه اسلامی ۲ استاد رضایی روز جمعه مورخ ۲۵/۰۷/۹۳ ساعت ۱۶-۱۴ برگزارنمی گردد.
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ جمعه بیست و پنجم مهر 1393 توسط مهاجر -میرزایی
کلاس درس مهندسی صنایع روز جمعه مورخ ۲۵/۰۷/۹۳ ساعت ۱۸-۱۶ برگزارنمی گردد.
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه بیست و چهارم مهر 1393 توسط مهاجر -میرزایی
کلیه کلاسهای استاد طاهربهرامی روز جمعه مورخ ۲۵/۰۷/۹۳ برگزارنمی گردد.
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه بیست و چهارم مهر 1393 توسط مهاجر -میرزایی
کلیه کلاسهای استاد حجت میرزایی و استاد جعفری(حسابداری مالیاتی) روز چهارشنبه مورخ      ۲۳/۰۷/۹۳ برگزارنمی گردد.
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه بیست و سوم مهر 1393 توسط مهاجر -میرزایی
کلیه کلاسهای استاد شکرالهی روز چهارشنبه مورخ ۲۳/۰۷/۹۳ برگزارنمی گردد.
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه بیست و دوم مهر 1393 توسط مهاجر -میرزایی
آخرین مهلت ثبت وتایید دروس کارآموزی/کارورزی/پروژه دانشجویانی که درنیمسال اول مهر۹۳ اخذ نموده اند روز جمعه مورخ ۲۵/۰۷/۹۳ میباشد تاریخ اعلام شده قابل تمدیدنمیباشد.
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه بیست و دوم مهر 1393 توسط مهاجر -میرزایی
کلیه کلاسهای استاد شاطری واستاد رمضانی روز سه شنبه مورخ ۲۲/۰۷/۹۳ برگزارنمی گردد.
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه بیست و دوم مهر 1393 توسط مهاجر -میرزایی
کلیه کلاسهای استاد خواجه وند روز پنجشنبه مورخ ۲۴/۰۷/۹۳ برگزارنمی گردد.


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه بیست و یکم مهر 1393 توسط مهاجر -میرزایی
جلسه توجیهی درس پروژه وکارآموزی استاد گنجی روز چهارشنبه مورخ        ۲۲/۰۷/۹۳ ساعت ۱۳ برگزارمی گردد(حضور کلیه دانشجویانی که درنیمسال اول سال تحصیلی ۹۴-۹۳ درس موردنظر را اخذ نموده اند الزامی میباشد)
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیستم مهر 1393 توسط مهاجر -میرزایی
کلیه کلاسهای استاد آقاسیان واستاد روح اله کریمی روز سه شنبه مورخ     ۲۱/۰۷/۹۳    برگزارنمی گردد.

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیستم مهر 1393 توسط مهاجر -میرزایی
نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیستم مهر 1393 توسط مهاجر -میرزایی
کلاس درس کارگاه تابلو استاد قاسمی به جای روزهای پنجشنبه ساعت       ۱۸-۱۴ روزهای جمعه ساعت ۳۰/۱۶-۳۰/۱۲ برگزارمی گردد.
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ جمعه هجدهم مهر 1393 توسط مهاجر -میرزایی
کلاس درس برنامه ریزی توسعه استاد همتی روز جمعه مورخ ۲۵/۰۷/۹۳ برگزارنمی گردد.
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ جمعه هجدهم مهر 1393 توسط مهاجر -میرزایی
کلیه کلاسهای استاد توسلیان و استاد ضمامی املشی روز جمعه مورخ        ۱۸/۰۷/۹۳ برگزارنمی گردد.
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ جمعه هجدهم مهر 1393 توسط مهاجر -میرزایی
کلیه کلاسهای استاد یوسفی رامندی و استاد حمیدی

روز پنجشنبه مورخه 93/7/17 برگزار نمی گردد


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه شانزدهم مهر 1393 توسط مهاجر -میرزایی
: