جهت ورود به مرکز به همراه داشتن کارت دانشجویی الزامیست امور اجرای کلاسهای علوم و فنون قزوین

امور اجرای کلاسهای علوم و فنون قزوین
 
نحوه برگزاری کلاسها
دانشجویان فارغ التحصیل جهت تسویه حساب فقط روزهای سه شنبه مراجعه نمایند
  
کلیه کلاسهای استاد مرادی جوشکاری پیشرفته/کارگاه بازرسی مخازن روز پنجشنبه مورخ ۰۱/۰۸/۹۳ برگزارنمی گردد.
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه بیست و نهم مهر 1393 توسط مهاجر -میرزایی
کلیه کلاسهای تربیت بدنی و ورزش(۱) روزهای پنجشنبه وجمعه مورخ       ۰۱/۰۸/۹۳        ۰۲/۰۸/۹۳ برگزارنمی گردد.
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه بیست و نهم مهر 1393 توسط مهاجر -میرزایی
کلاس درس کارگاه کامپیوتر استاد گرجی روز سه شنبه مورخ ۲۹/۰۷/۹۳ ساعت ۱۶-۱۴ برگزارنمی گردد.
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه بیست و نهم مهر 1393 توسط مهاجر -میرزایی
کلیه کلاسهای استاد آقاسیان روز سه شنبه

مورخه 1393/07/29 برگزار نمی گردد


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه بیست و نهم مهر 1393 توسط مهاجر -میرزایی
کلاس درس آشنایی با ضوابط و مقررات ساخت وساز شهری استاد جعفری روز دوشنبه مورخ ۲۸/۰۷/۹۳ برگزارنمی گردد.
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیست و هفتم مهر 1393 توسط مهاجر -میرزایی
کلیه کلاسهای استاد فقیهی واستاد گنجی روز چهارشنبه مورخ ۳۰/۰۷/۹۳ برگزارنمی گردد.
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیست و هفتم مهر 1393 توسط مهاجر -میرزایی
کلیه کلاسهای روز یکشنبه استاد شاطری به روز دوشنبه همان ساعات انتقال یافت.۱)مهارتهای مسئله یابی وتصمیم گیری  روز دوشنبه ساعت ۱۰-۸   ۲)اصول وفنون مذاکره روز دوشنبه ساعت ۱۲-۱۰  ۳)کنترل پروژه روز دوشنبه ساعت ۱۴-۱۲
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ جمعه بیست و پنجم مهر 1393 توسط مهاجر -میرزایی
کلاس درس اندیشه اسلامی ۲ استاد رضایی روز جمعه مورخ ۲۵/۰۷/۹۳ ساعت ۱۶-۱۴ برگزارنمی گردد.
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ جمعه بیست و پنجم مهر 1393 توسط مهاجر -میرزایی
کلاس درس مهندسی صنایع روز جمعه مورخ ۲۵/۰۷/۹۳ ساعت ۱۸-۱۶ برگزارنمی گردد.
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه بیست و چهارم مهر 1393 توسط مهاجر -میرزایی
کلیه کلاسهای استاد طاهربهرامی روز جمعه مورخ ۲۵/۰۷/۹۳ برگزارنمی گردد.
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه بیست و چهارم مهر 1393 توسط مهاجر -میرزایی
کلیه کلاسهای استاد حجت میرزایی و استاد جعفری(حسابداری مالیاتی) روز چهارشنبه مورخ      ۲۳/۰۷/۹۳ برگزارنمی گردد.
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه بیست و سوم مهر 1393 توسط مهاجر -میرزایی
کلیه کلاسهای استاد شکرالهی روز چهارشنبه مورخ ۲۳/۰۷/۹۳ برگزارنمی گردد.
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه بیست و دوم مهر 1393 توسط مهاجر -میرزایی
آخرین مهلت ثبت وتایید دروس کارآموزی/کارورزی/پروژه دانشجویانی که درنیمسال اول مهر۹۳ اخذ نموده اند روز جمعه مورخ ۲۵/۰۷/۹۳ میباشد تاریخ اعلام شده قابل تمدیدنمیباشد.
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه بیست و دوم مهر 1393 توسط مهاجر -میرزایی
کلیه کلاسهای استاد شاطری واستاد رمضانی روز سه شنبه مورخ ۲۲/۰۷/۹۳ برگزارنمی گردد.
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه بیست و دوم مهر 1393 توسط مهاجر -میرزایی
کلیه کلاسهای استاد خواجه وند روز پنجشنبه مورخ ۲۴/۰۷/۹۳ برگزارنمی گردد.


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه بیست و یکم مهر 1393 توسط مهاجر -میرزایی
جلسه توجیهی درس پروژه وکارآموزی استاد گنجی روز چهارشنبه مورخ        ۲۲/۰۷/۹۳ ساعت ۱۳ برگزارمی گردد(حضور کلیه دانشجویانی که درنیمسال اول سال تحصیلی ۹۴-۹۳ درس موردنظر را اخذ نموده اند الزامی میباشد)
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیستم مهر 1393 توسط مهاجر -میرزایی
کلیه کلاسهای استاد آقاسیان واستاد روح اله کریمی روز سه شنبه مورخ     ۲۱/۰۷/۹۳    برگزارنمی گردد.

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیستم مهر 1393 توسط مهاجر -میرزایی
نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیستم مهر 1393 توسط مهاجر -میرزایی
کلاس درس کارگاه تابلو استاد قاسمی به جای روزهای پنجشنبه ساعت       ۱۸-۱۴ روزهای جمعه ساعت ۳۰/۱۶-۳۰/۱۲ برگزارمی گردد.
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ جمعه هجدهم مهر 1393 توسط مهاجر -میرزایی
کلاس درس برنامه ریزی توسعه استاد همتی روز جمعه مورخ ۲۵/۰۷/۹۳ برگزارنمی گردد.
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ جمعه هجدهم مهر 1393 توسط مهاجر -میرزایی
کلیه کلاسهای استاد توسلیان و استاد ضمامی املشی روز جمعه مورخ        ۱۸/۰۷/۹۳ برگزارنمی گردد.
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ جمعه هجدهم مهر 1393 توسط مهاجر -میرزایی
کلیه کلاسهای استاد یوسفی رامندی و استاد حمیدی

روز پنجشنبه مورخه 93/7/17 برگزار نمی گردد


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه شانزدهم مهر 1393 توسط مهاجر -میرزایی
کلاس درس اقتصاد خرد استاد سمیع روز پنجشنبه مورخ ۱۷/۰۷/۹۳ ساعت  ۳۰/۱۸-۱۶ برگزارنمی گردد.
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه پانزدهم مهر 1393 توسط مهاجر -میرزایی
کلاس درس ویرایش تصویر استاد رزنی روز چهارشنبه مورخ ۱۶/۰۷/۹۳ ساعت ۱۲-۸ برگزارنمی گردد.
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه پانزدهم مهر 1393 توسط مهاجر -میرزایی
کلاس درس تاریخ تحلیلی صدراسلام استاد مجدآرا روز دوشنبه مورخ            ۱۴/۰۷/۹۳ برگزارنمی گردد.
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه چهاردهم مهر 1393 توسط مهاجر -میرزایی
کلاس درس امنیت سیستم ها وشبکه های رایانه ای استاد پورطاهری روز دوشنبه مورخ ۱۴/۰۷/۹۳ ساعت ۱۸-۱۴ برگزارنمی گردد. 

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه چهاردهم مهر 1393 توسط مهاجر -میرزایی
کلاسهای درس استاد حسن دوست امورمالی بین الملل /بازارپول وسرمایه روز سه شنبه مورخ ۱۵/۰۷/۹۳ ساعت۳۰/۱۱-۹ و ۳۰/۱۳-۳۰/۱۱برگزارنمی گردد.
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه چهاردهم مهر 1393 توسط مهاجر -میرزایی
کلیه کلاسهای استاد درگاهی(دانش خانواده وجمعیت) روزجمعه مورخ         ۱۱/۰۷/۹۳ برگزارنمی گردد.
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ جمعه یازدهم مهر 1393 توسط مهاجر -میرزایی
کلاس درس کاربرد نرم افزارهای رایانه ای معماری2 استاد رجب پور به جای روزهای دوشنبه روزهای سه شنبه ساعت ۱۴-۸   ۱۸-۱۴ برگزارمی گردد.
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه دهم مهر 1393 توسط مهاجر -میرزایی
کلاس درس کارگاه تابلو استاد مجید قاسمی روز پنجشنبه مورخه 93/07/10 برگزار نمی گردد


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه نهم مهر 1393 توسط مهاجر -میرزایی
: