جهت ورود به مرکز به همراه داشتن کارت دانشجویی الزامیست امور اجرای کلاسهای علوم و فنون قزوین


امور اجرای کلاسهای علوم و فنون قزوین
 

به اطلاعیه های روی برد آموزشی و امتحانات توجه ویژه داشته باشید

نحوه برگزاری کلاسها

زمان انتخاب واحد نیمسال دوم 94-93 به تفکیک سال ورود

در سامانه سجاد

سال ورود

 

سال ورود

ورودی های سال 90 و91

 

93/11/15

ورودی های سال 92

 

16 و 93/11/17

ورودی های سال 93

 

17 و 93/11/18

همه ورودی ها

 

93/11/19

نکته مهم

بدیهی است دانشجویان ملزم به رعایت پیش نیاز دروس در انتخاب واحد می باشند. همچنین رعایت سقف تعداد واحد درسی برای دانشجویان الزامی بوده و چنانچه دانشجویی بیش از از حد مجاز، انتخاب واحد نماید، سامانه سجاد به طور تصادفی اقدام به حذف دروس مازاد خواهد نمود


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه هفدهم دی 1393 توسط مهاجر -میرزایی
آخرین مهلت تحویل پروژه/کارآموزی/کارورزی استاد مجید قاسمی روز شنبه مورخ 11/11/93 ساعت 10/30 صبح میباشد درغیراینصورت نمره درس مربوطه صفرتلقی می گردد.


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه هشتم بهمن 1393 توسط مهاجر -میرزایی

آخرین زمان تحویل کارورزی / کارآموزی  و پروژه 

دکتر مومنی روز پنجشنبه مورخه 93/11/9 ساعت 9 صبح


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه ششم بهمن 1393 توسط مهاجر -میرزایی

زمان دفاع پروژه استاد طاهر بهرامی

روز شنبه مورخه 93/11/11 ساعت 11

عدم حضور دانشجو غیبت محسوب می شود


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه چهارم بهمن 1393 توسط مهاجر -میرزایی

تاریخ دفاع پروژه استاد گروسی ( رشته حسابداری)

روز یکشنبه مورخه 93/11/12 ساعت 16

عدم حضور دانشجو نمره درس فوق صفر منظور می گردد


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه دوم بهمن 1393 توسط مهاجر -میرزایی

استاد مجید قاسمی

روز ارائه درس کارورزی 1  مهندسی ابزار دقیق

و کارورزی 1 ویژه توزیع دوره کاردانی روز دوشنبه مورخه 93/11/6 ساعت 11

عدم حضور دانشجو غیبت محسوب می شود


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه دوم بهمن 1393 توسط مهاجر -میرزایی

تاریخ دفاع از پروژه کلیه دانشجویان

ساعت

تاریخ دفاع

نام استاد

ردیف

17-15

22/10/93

سید سالارالدین حسینی غنچه

1

13-11

21/10/93

فرزین  رضایی

2

15-13

12/11/93 - کاردانی

محمدرضا بابایی

3

17-15

12/11/93 - کارشناسی

10-9

24/10/93

فرناز تقی خانی

5

16-14

24/10/93

محمد عظیمی

6

12-10

17/10/93

احمد پارسایی

7

17-16

16/10/93

مهدی جعفریان

8

12-10

17/10/93

15-13

12/11/93

حسین عابدی

9

13-11

26/10/93

حسین پورطاهری

10

13-11

26/10/93

عرفان آقاسیان

11

13-11

26/10/93

علیرضا ساروخانی

12

10-8

25/10/93

اکبر مومنی

13

13-11

21/10/93

محمود حسن زاده

14

13-11

21/10/93

هانیه کاکاوند

15

12-10

22/10/93

مژده گنجی

16

12-10

09/11/93

میلاد شمس الدین

17

16-15

22/10/93

جمشید یوسفی

18

16-15

12/11/93

سمیه نجفی

19

12-10

93/11/08

محسن استیری

20

15-13

03/11/93

جواد رجبی

21

12-8

09/11/93

امیرطاهرخانی

22

 

 


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه سی ام دی 1393 توسط مهاجر -میرزایی

تاریخ دفاع پروژه استاد طاهرخانی

روز پنجشنبه مورخه 93/11/09 ساعت 12-8

حضور کلیه دانشجویان الزامی است

در غیراینصورت درس مذکور صفر منظور می گردد


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ جمعه بیست و ششم دی 1393 توسط مهاجر -میرزایی
تاریخ دفاع و تحویل پروژه/کارآموزی استاد سمیه نجفی:روز یکشنبه مورخ 12/11/93ساعت 15 تاریخ دفاع و تحویل پروژه/کارآموزی دکتر اکبر مومنی : روز پنجشنبه مورخ 25/10/93 ساعت 10-8  


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه هجدهم دی 1393 توسط مهاجر -میرزایی
تاریخ تحویل پروژه و کارآموزی استاد جمشید یوسفی روز دوشنبه مورخ 22/10/93 ساعت 15 میباشد.


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه هجدهم دی 1393 توسط مهاجر -میرزایی
کلاس درس حسابداری مالی پیشرفته1 استاد نجفی روز پنجشنبه مورخ 18/10/93 ساعت 12-8 برگزارنمی گردد جبرانی درس مربوطه روز دوشنبه مورخ 22/10/93 ساعت 19-16 میباشد.درضمن جبرانی درس مالی پیشرفته2 استاد نجفی روز پنجشنبه مورخ 18/10/93 ساعت 19-16 میباشد.


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه هفدهم دی 1393 توسط مهاجر -میرزایی

تاریخ تحویل پروژه درس تمرین های معماری استاد شیرمحمدی روز دوشنبه مورخ 22/10/93 ساعت 30/12 میباشد

تاریخ تحویل پروژه استاد گچ کوب روز چهارشنبه مورخ 24/10/93 ساعت 11 میباشد.


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه هفدهم دی 1393 توسط مهاجر -میرزایی
نوشته شده در تاريخ سه شنبه شانزدهم دی 1393 توسط مهاجر -میرزایی

جبرانی کلاسهای دکتر رضایی به جای روز سه شنبه مورخ 16/10/93 روز یکشنبه مورخ 21/10/93 به شرح ذیل برگزارمی گردد. 1)حسابداری مدیریت: ساعت 12-8   2)حسابداری پیشرفته3 : ساعت 18-14  درضمن یادآوری میگردد تاریخ ارائه پروژه دکتر رضایی روز یکشنبه مورخ 21/10/93 ساعت 13-11 میباشد(عدم دفاع و ارائه به منزله صفر میباشد)


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه پانزدهم دی 1393 توسط مهاجر -میرزایی
امتحان پایان ترم استاد جواد رجبی

نرم افزارهای کاربردی شبکه روز چهارشنبه مورخه 93/10/17 ساعت 9

کارگاه سیستم عامل مدیریت شبکه روز چهارشنبه مورخه 93/10/17 ساعت 14


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه پانزدهم دی 1393 توسط مهاجر -میرزایی
کلیه کلاسهای استاد آقاسیان روز دوشنبه وسه شنبه مورخ 15/10/93    16/10/93 برگزارنمی گردد.
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه پانزدهم دی 1393 توسط مهاجر -میرزایی
امتحان پایان ترم درس آزمایشهای غیرمخرب استاد فقیهی روز سه شنبه مورخ 23/10/93 ساعت 11 برگزارمی گردد.


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه چهاردهم دی 1393 توسط مهاجر -میرزایی
امتحان پایان ترم آزمایشگاه ماشینهای کنترل نرم افزار عددی استاد موسوی روز دوشنبه مورخ 15/10/93 ساعت 16-30/12 برگزارمی گردد.


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه چهاردهم دی 1393 توسط مهاجر -میرزایی
جبرانی درس معادلات دیفرانسیل استاد صفاری زاده روز یکشنبه مورخ 21/10/93 ساعت 10-8 برگزارمی گردد.
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه چهاردهم دی 1393 توسط مهاجر -میرزایی
کلیه کلاسهای استاد حسن زاده واستاد هانیه کاکاوند روز پنجشنبه مورخ 18/10/93 برگزارنمی گردد جبرانی کلاسهای مربوطه روز یکشنبه مورخ 21/10/93 طبق ساعات پرینت انتخاب واحد برگزارمی گردد.


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه چهاردهم دی 1393 توسط مهاجر -میرزایی
دانشجویانی که  درس میکروکنترلرها/مهندسی نرم افزار/مدارمنطقی وکارآموزی با استاد مجید قاسمی دارند میبایست روز سه شنبه مورخ 16/10/93 ساعت 16 به استاد مربوطه مراجعه نمایند.


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه چهاردهم دی 1393 توسط مهاجر -میرزایی

          امتحانات پایان ترم استاد بیات به شرح ذیل برگزارمی گردد

1)طراحی بنای پایدار باعملکردپیچیده: روز سه شنبه مورخ 16/10/93 ساعت 30/14-30/8

2)کارگاه ساخت و تجربه : روزچهارشنبه مورخ 17/10/93 ساعت 30/16-30/8

   

 

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه دهم دی 1393 توسط مهاجر -میرزایی

امتحان پایان ترم درس آزمایشگاه ماشین های الکتریکی استاد مهرآذر روز دوشنبه مورخ 14/10/93 ساعت 15 میباشد

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

امتحانات پایان ترم استاد مدرسی به شرح ذیل میباشد

1)کارگاه الکتریسیته صنعتی : روزچهارشنبه مورخ 17/10/93 ساعت 30/9 صبح

2)آزمایشگاه فشارقوی وعایق ها : روزپنجشنبه مورخ 18/10/93 ساعت 10 صبح

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

کلاسهای جبرانی استاد مدرسی روز سه شنبه مورخ 16/10/93

1)ترانسفورماتور : ساعت 30/9-8    2)تجهیزات روشنایی و محاسبات : ساعت 11-30/9   3)سیستم توزیع انرژی الکتریکی: ساعت 13-11

                                    کلاسهای جبرانی استاد رضایی روز سه شنبه مورخ 16/10/93

1)حسابداری مدیریت: ساعت 12-8      2)حسابداری مالی پیشرفته 3 ساعت 18-14

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

کلاسهای جبرانی استاد بی گناه

 1)استاندارد وشبکه های توزیع هوایی:روزدوشنبه مورخ 15/10/93 ساعت30/14-13 و روز پنجشنبه مورخ 11/10/93 ساعت 15-30/13   2)کابل واستاندارد شبکه های توزیع زمینی: روزدوشنبه مورخ 15/10/93 ساعت19-30/17و روز پنجشنبه مورخ 11/10/93 ساعت 30/16-15


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه دهم دی 1393 توسط مهاجر -میرزایی
کلیه کلاسهای استاد تیموری روز چهارشنبه مورخ 10/10/93 برگزارنمی گردد.


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه دهم دی 1393 توسط مهاجر -میرزایی
کلاس درس روشهای آماری استاد احمدی روز چهارشنبه مورخ 10/10/93 برگزارنمی گردد.


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه نهم دی 1393 توسط مهاجر -میرزایی
امتحان پایان ترم تئوری درس کارگاه عملیات حرارتی استاد باقری سبزواری  

روز جمعه مورخ 12/10/93 ساعت 11 برگزارمی گردد.


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه نهم دی 1393 توسط مهاجر -میرزایی
جبرانی کلاس درس آشنایی بامقررات ملی ساختمان استاد حسینی روز  یکشنبه مورخ 14/10/93 ساعت 12-30/9 وجبرانی کلاس درس خدمات  الکترونیک استاد حسینی غنچه روز جمعه مورخ 12/10/93 ساعت 18-16   16-14 برگزارمی گردد.
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه هشتم دی 1393 توسط مهاجر -میرزایی
کلاس درس حسابداری مالی پیشرفته 1 استاد نجفی روزپنجشنبه مورخ 11 /10/93 ساعت 12-8 برگزار نمی گردد. درضمن کلاسهای روز سه شنبه  مورخ 09/10/93 ساعت 15-30/11  30/11-8 برگزارنمی گردد.
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه هشتم دی 1393 توسط مهاجر -میرزایی
جبرانی کلاسهای استاد رضایی : اصول حسابرسی روز یکشنبه مورخ 14/10/93 ساعت 16-14 و روز دوشنبه مورخ 15/10/93 ساعت 30/10-30/8   جبرانی کلاسهای استاد تقی خانی حسابداری بهاء تمام شده 1 روز یکشنبه مورخ 14/10/93 ساعت30/13-30/9 و حسابداری شرکتهای سهامی روزیکشنبه مورخ 14/10/93 ساعت30/16-30/13  حسابداری شرکتهای غیر سهامی روزیکشنبه مورخ 14/10/93 ساعت19-30/16  جبرانی کلاسهای استاد جعفری  آشنایی باضوابط و مقررات شهری روزدوشنبه مورخ 15/10/93 ساعت 30/11-30/8 جبرانی کلاسهای استاد شعبانیان نمونه سازی رایانه ای ونقشه کشی رایانه ای روزیکشنبه مورخ 21/10/93 ساعت 16-8 جبرانی کلاسهای استاد بخشنده روزچهارشنبه مورخ 10/10/93 طبق ساعات پرینت انتخاب واحد برگزارمی گردد.


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه هشتم دی 1393 توسط مهاجر -میرزایی
کلیه کلاسهای استاد فارسی روز یکشنبه مورخ 14/10/93  و 21/10/93  

برگزارمی گردد(عدم حضور دانشجویان به منزله حذف آموزشی میباشد)


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه هشتم دی 1393 توسط مهاجر -میرزایی
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک