جهت ورود به مرکز به همراه داشتن کارت دانشجویی الزامیست امور اجرای کلاسهای علوم و فنون قزوین

امور اجرای کلاسهای علوم و فنون قزوین
 
نحوه برگزاری کلاسها
کلیه دانشجویان جهت اطلاع از نواقص مدارک پرونده خود سریعا به سامانه مروارید مراجعه نمایند
  

جهت مشاهده رشته های مورد نیاز دانشگاه علوم و فنون

پذیرش کاردانی  اینجا کلیک کنید

پذیرش کارشناسی اینجا کلیک کنید

به دوستان خود اطلاع رسانی کنید


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیست و نهم تیر 1393 توسط مهاجر -میرزایی
کلاس درس اصول سرپرستی استاد جهانگیری روز پنجشنبه مورخ             ۰۹/۰۵/۹۳ برگزارنمی گردد جبرانی درس مربوطه روز سه شنبه مورخ     ۱۴/۰۵/۹۳ ساعت ۲۰-۱۵ میباشد.
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه دوم مرداد 1393 توسط مهاجر -میرزایی
کلیه کلاسهای استاد تیموری و استاد علی نیا روز پنجشنبه مورخ               ۰۹/۰۵/۹۳ برگزارنمی گردد.
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه دوم مرداد 1393 توسط مهاجر -میرزایی
کلیه کلاسهای استاد صادقی(سیستم مدیریت محتوا/طراحی سایت های تجارت الکترونیکی) روزهای پنجشنبه مورخ ۰۲/۰۵/۹۳ و جمعه مورخ           ۰۳/۰۵/۹۳ برگزارنمی گردد.
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه یکم مرداد 1393 توسط مهاجر -میرزایی

فرصتی بی نظیر

ثبت نام بدون کنکور دوره کاردانی

مرکز آموزش علمی - کاربردی علوم و فنون قزوین

از روز سه شنبه مورخه 93/04/31 لغایت 93/05/06

نسبت به انجام ثبت نام دوره کاردانی بصورت حضوری اقدام نموده است

به دوستان خود اطلاع دهید

 


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه سی و یکم تیر 1393 توسط مهاجر -میرزایی
کلیه کلاسهای ورزش ۱ و تربیت بدنی استاد حسینی روزهای پنجشنبه    مورخ ۰۲/۰۵/۹۳ و شنبه مورخ ۰۴/۰۵/۹۳ برگزارنمی گردد.
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه سی و یکم تیر 1393 توسط مهاجر -میرزایی
کلاس درس طراحی معماری استاد حسینی روز سه شنبه مورخ ۳۱/۰۴/۹۳ ساعت ۱۴-۸ برگزارمی گردد.(حضور دانشجویان الزامی میباشد عدم حضور به منزله حذف درس مورد نظرمیباشد)
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه بیست و ششم تیر 1393 توسط مهاجر -میرزایی
جبرانی درس آماروکاربردآن درحسابداری استاد صفایی روزچهارشنبه مورخ ۰۱/۰۵/۹۳ و ۱۵/۰۵/۹۳ ساعت ۱۸-۱۶ برگزارمی گردد.
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه بیست و پنجم تیر 1393 توسط مهاجر -میرزایی
دانشجویان رشته معماری که درس کارورزی(۲) / برآورد و کاربرد نرم افزارهای رایانه ای درمعماری با استاد حسینی  درنیمسال تابستان    ۹۳-۹۲ اخذ نموده اند مبیایست روز پنجشنبه مورخ ۲۶/۰۴/۹۳ ساعت ۱۶-۱۵ به استاد مربوطه مراجعه نماینددرغیراینصورت درس مربوطه حذف می گردد.
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه بیست و پنجم تیر 1393 توسط مهاجر -میرزایی
دانشجویانی که درنیمسال تابستان ۹۳-۹۲ با استاد علائی ورکی درس اخذ نموده اند و همچنین دروس کار درمحیط میبایست روز پنجشنبه مورخ          ۲۶/۰۴/۹۳ ساعت ۱۵-۱۴ به استاد مربوطه مراجعه نمایند درغیراینصورت دروس مربوطه حذف می گردد.
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه بیست و چهارم تیر 1393 توسط مهاجر -میرزایی
آخرین مهلت تاییدیه و ثبت دروس کارآموزی/کارورزی و پروژه کلیه رشته ها تا

روز جمعه مورخ ۲۷/۰۴/۹۳ میباشد.   (درضمن یادآوری می گردد عدم

مراجعه دانشجویان به منزله غیبت درس مربوطه میباشد مهلت مشخص شده به هیچ عنوان تمدید نمی گردد)


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه بیست و سوم تیر 1393 توسط مهاجر -میرزایی
تغییرساعات کلاسی(استاد صادقی/استاد پورطاهری) به شرح ذیل میباشد. ۱)سیستم مدیریت محتوا(استاد صادقی) روزهای پنجشنبه و جمعه ساعت ۱۷-۳۰/۱۳  ۲)طراحی سایت های تجارت الکترونیک(استاد صادقی) روزهای پنجشنبه و جمعه ساعت ۳۰/۲۰-۱۷   ۳)سیستم ارتباط بامشتری(استاد پورطاهری)روزهای پنجشنبه ساعت ۳۰/۱۳-۸


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه بیست و سوم تیر 1393 توسط مهاجر -میرزایی
کلاس درس حسابداری مالی پیشرفته (۳) استاد رضایی روزهای پنجشنبه به جای ساعت ۱۴-۸ ساعت۱۴-۱۰ برگزارمی گردد.
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه بیست و سوم تیر 1393 توسط مهاجر -میرزایی
دانشجویانی که درس پروژه وکارآموزی با استاد گنجی درنیمسال تابستان ۹۳-۹۲ اخذ نموده اند میبایست جهت تاییدیه روز سه شنیه مورخ ۲۴/۰۴/۹۳ ساعت ۱۱ به استاد مربوطه مراجعه نمایند.(تاریخ مشخص شده آخرین مهلت میباشد)


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه بیست و سوم تیر 1393 توسط مهاجر -میرزایی
کلاس درس ریاضیات مهندسی استاد رحیمی روزهای جمعه به جای ساعت ۱۲-۸ ساعت ۳۰/۱۳-۳۰/۹ برگزارمی گردد.
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ جمعه بیستم تیر 1393 توسط مهاجر -میرزایی
دانشجویانی که درس کارآموزی(۱) و (۲) ویژه توزیع با استاد رحمنی را اخذ نموده اند میبایست روز جمعه مورخ ۲۷/۰۴/۹۳ ساعت ۱۱-۹ به استاد مربوطه مراجعه نمایند درغیراینصورت درس مربوطه حذف می گردد.(تاریخ فوق آخرین مهلت میباشد)
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ جمعه بیستم تیر 1393 توسط مهاجر -میرزایی
: